Mã sản phẩm: Trụ lan can gang cầu

Thông số kỹ thuật

Trụ lan can gang cầu

Chiều cao trụ 750mm

Chân đế vuông 200x200mm

Vật liệu: Gang xám; gang cầu