Máy phân tích quang phổ TherMo

  • Máy phân tích quang phổ thermo của thụy sỹ phân tích trên nền kim loại đen, Phân tích gang cầu, gang hợp kim, thép hợp kim Cr, thép hợp kim Mn, thép hợp kim Cr-Ni ….
  • Dùng để kiểm tra thành phần hóa học nguyên liệu đầu vào trước nấu luyện như: Gang thỏi, thép … trước khi nấu
  • Trong qua trình sản xuất sản phẩm gang cầu, gang xám, gang hợp kim, các nhân viên kỹ thuật của công ty tiến hành phân tích từng mẻ kim loại lỏng trước lò, khi đạt thành phần hóa học mới tiến hành rót vào khuân mẫu