Dây chuyền làm khuôn cát tươi tự động

  • Xuất sứ: Hàn quốc.
  • Năm chế tạo, lắp đặt và đưa vào sử dụng: 2019 – 2020.
  • Nguyên lý hoạt động: Làm khuôn đúc cát tươi tự động theo nguyên lý dằn, ép thủy lực; kích thước hòm khuôn lớn. Hệ thống động lực chính sử dụng các bơm thủy lực cỡ lớn.
  • Các thông số chính:

– Công suất trộn cát và cấp cát: 40 tấn/giờ.

– Công suất làm khuôn: 30 khuôn/giờ.

– Kích thước hòm khuôn: 1150x1150x(200×2) mm.

– Số lượng piston ép khuôn: 81

  • Quá trình công nghệ:

– Chuẩn bị cát hỗn hợp cát: Cát cũ, cát mới, sét, phụ gia và nước được tính toán, cài đặt định lượng tự động và trộn trong máy trộn con lăn đứng, công suất 40 tấn/giờ.

– Cấp cát cho máy làm khuôn: Được thực hiện liên động qua hệ thống băng tải, đánh tơi và định lượng cài đặt của máy làm khuôn.

– Làm khuôn: Tự động thao tác theo cài đặt các thông số định lượng cát, thời gian dằn, ép và lực ép thủy lực.

– Ghép khuôn: Theo hành trình liên động của hệ thống băng tải đẩy khuôn, ghép khuôn, tách khuôn (trên/dưới).

– Rót kim loại lỏng: Thực hiện trên phần băng tải chờ rót khuôn.

– Rung khuôn, tách sản phẩm: Khuôn sau khi rót, được đẩy qua phần băng tải chờ nguội đến máy rung phá khuôn, tách sản phẩm và hỗn hợp cát.

– Tách hòm khuôn: Sau khi rung tách sản phẩm, các hòm khuôn (trên/dưới) và tấm đáy được tách ra và luân chuyển tuần hoàn.

– Tái sinh và hồi cát: Cát sau khi rung tách sản phẩm được tự động chuyển đến máy trộn qua hệ thống băng tải hồi cát sau khi được xử lý (quá trình tái sinh) gồm: Loại bỏ kim loại (tuyển từ sơ cấp và thứ cấp); đánh tơi; làm mát; hút loại bỏ cát, sét, bột than cháy; sàng loại bỏ cát cục, lõi khuôn.