Mã sản phẩm: Ghi gốc cây KT: D1200mm

Thông số kỹ thuật

Ghi gốc cây Ø 1200mm

Kích thước ngoài Ø1200mm

Đường kính trong của lỗ Ø500

Sản phẩm trang trí dưới gốc cây ven đường, cây trong khu đô thị…